ორსულობა (ფოტოები)

ორსულობის პირველი თვე

ორსულობის მეორე თვე

ორსულობის მესამე თვე

ორსულობის მეოთხე თვე

ორსულობის მეხუთე თვე

ორსულობის მეექვსე თვე

ორსულობის მეშვიდე თვე

ორსულობის მერვე თვე

ორსულობის მეცხრე თვე

Leave a Reply