ბავშვის წონა და სიმაღლე 5 წლამდე

ბავშვის წონა და სიმაღლე გენეტიკურად განსაზღვრული მაჩვენებლებია და მათზე დაკვირვებით შეიძლება ითქვას, რამდენად ჰარმონიულად ხდება ბავშვის განვითარება. ქვემოთ მოცემულია ცხრილი, სადაც ნათლად არის გადმოცემული ბავშვის ასაკის შესაბამისი წონა და სიმაღლე, ინდივიდუალური გადახრების გათვალისწინებით.

იმისთვის, დედამ მუდმივად იცოდეს შვილის სიმაღლე და წონა, საჭიროა:

  • ელექტრონული სასწორი (ჯერ ახალშობილებისთვის, მერე უკვე მოზრდილი ბავშვებისთვის;
  • სანტიმეტრი.

თუკი ოჯახს არა აქვს ელექტრონული სასწორის შეძენის საშუალება, მარტივად ბავშვის სიმაღლის და წონის გაგება შეიძლება პოლიკლინიკაში მორიგი აცრის, ან პროფილაქტიკური ვიზიტის დროს.

Leave a Reply